newsletter

דיוורים

מצד אחד, תהליכים מול רשויות המס דורשים לא פעם אורך רוח ועמידה בתנאים מפורטים, ומצד שני – החקיקה והתקנות בתחום זה -המיסוי העקיף באיחוד האירופי , הוא תחום דינמי המתעדכן לעתים קרובות. העדכונים והשינויים יכולים להיות ברמת האיחוד כולו או ברמת המדינה הבודדת, במספר ענפים – או בתיקון נקודתי בלבד. הניוזלטר שלנו מביא ישירות אל תיבת המייל שלך את העדכונים האחרונים והרלוונטיים ביותר, לצד סקירות בהירות וענייניות על נושאים מגוונים – 'מע"מ בעולם' – על מדינות שונות, 'שאלות מקצועיות' עם בכירים מחזית העשיה ועוד.