item-image-png

על המערכת

אנו מציעים ללקוחותינו שני כלים טכנולוגיים פורצי-דרך, המקיפים את כל תהליך החזר המע"מ, החל מזיהוי הפוטנציאל להחזר ועד לקבלת ההחזר בפועל ולניתוח לאחר מעשה.

· VAT Cloud היא מערכת הפועלת בטכנולוגיית ענן, ומהווה כלי רב עוצמה למיצוי פוטנציאל התביעות להחזרי מע"מ הקשורים בהוצאות עסקיות בחו"ל.


· VAT Client היא מערכת מקוונת המאפשרת ללקוחותינו להיות מעודכנים מכל מקום ובכל עת על סטטוס הגשת התביעות, ניהולן וקבלת ההחזרים, וכן להפיק דיווחים על פי חתכים שונים. 

על מערכת VAT Client
הודות למערכת VAT Client – המערכת המקוונת של קבוצת VAT IT העולמית – ניתן לעקוב אחר התקדמות התביעות להחזרי מע"מ בצורה פשוטה ושקופה, בכל עת ומכל מקום.
המערכת מאפשרת הפקת מידע ניהולי רב-ערך, בין היתר:
· מעקב אחר התקדמות התביעות, סכומי ההחזרים ומיצוי הפוטנציאל, בשקיפות מלאה;
· הפקת סיכומים ודו"חות שוטפים על היקף התביעות ועל ההתקדמות בטיפול בהם;
· הפקת דו"חות בחיתוכים שונים – וכן אפשרות להטמעתם בדו"חות פנימיים ובניתוח ההחזרים, הדחיות (אם ישנן) וכן ניתוח לפי חיתוכים ייחודיים לעסק.
· אפשרויות ניתוח מתקדמות, הן ברמת דו"ח מנהלים לנקודת זמן נתונה, והן ברמת המסמך הבודד, כולל השוואת נתוני עבר, ניתוח לפי מדינות, סוגי הוצאות, אופי התביעות, סטטוס תביעות, וגישה למידע מלא על כל התביעות, כולל סריקות של חשבוניות בודדות.


מערכת VAT Client פועלת על תשתיות מבוססות ענן, תכונה המעניקה לה יתרונות רבים, ביניהם:
· עדכון מהיר ומקוון על כל שינויי החקיקה והתקינה, תקדימים משפטיים ועוד;
· קישוריות לרשויות המס במדינות השונות ;
· נגישות מלאה לדו"חות ולנתונים מכל מקום ובכל עת.

image

על מערכת VAT Cloud

האם אתם יודעים איזה חלק מתוך כל שקל, סליחה, מכל אירו, שהחברה שלכם מוציאה בסעיף 'נסיעות לחו"ל' ניתן לתבוע? ואם כן – האם אתם יודעים מהו החלק שהחברה באמת תובעת?
חוסר היכולת לשלוף את הנתון הפשוט הזה מאפיין גם בחברות גדולות שמחלקת הכספים שלהם בהחלט נמצאת עם 'היד על הדופק'. הקושי להשיג מידע עסקי בסיסי, הוביל אותנו, ביורו ואט ובקבוצת VAT IT העולמית, לפתח מערכת ייחודית ופורצת דרך שתיתן תשובה מדויקת לשאלה הזו, בלחיצת כפתור:
VAT Cloud, המערכת החדשה של יורו ואט למיצוי הפוטנציאל להחזרי מע"מ על נסיעות עסקיות לחו"ל, הושקה ברחבי העולם ביוני 2014 כחלק מפעילותה של קבוצת VAT IT העולמית.

המערכת החדשנית כוללת כלי ניתוח ומעקב מדוייקים ורבי עוצמה שנועדו לזהות את הפערים בין פוטנציאל ההחזרים של החברה לבין המימוש בפועל, ובכך לאפשר התקדמות משמעותית במקסום סכומי התביעות המוגשים להחזר משלטונות המע"מ בעולם על בסיס הוצאות עסקיות בנסיעות לחו"ל.


VAT Cloud – אפליקציה למימוש פוטנציאל החסכון להחזרי מע"מ, הופכת את תהליך העבודה בחברתכם לפשוט, זמין ושקוף. שלב אחרי שלב:
1. ייבוא הנתונים – כל סעיפי הוצאות העובדים מיובאים לאפליקציית VAT Cloud באופן בו נקלטו במערכת החזר הוצאות הנסיעה של החברה. המערכת תומכת בהתממשקות מלאה עם הוצאות ספקי שירות וטובין בחו"ל.
2. קביעת פוטנציאל ההחזר – על בסיס הידע הקיים במערכת, המשקף את תקנות המע"מ במדינות השונות, ניתן לחשב את פוטנציאל ההחזרים שניתן לתבוע מרשויות מע"מ באירופה ובמדינות נוספות;
3. איסוף ממוחשב במשרדי החברה– בקרה ממוחשבת של המידע שהתקבל מהמערכות המידע אל מול המסמכים המקוריים עצמם;
4. השוואת הפוטנציאל למצב בפועל – המערכת משווה בין נתוני הפוטנציאל לנתוני החשבוניות שנאספו, ומייצרת מדד הצלחה בר השוואה. ביחד עם מחלקת הכספים.
5. דו"חות וניתוחים - המערכת היא כלי עבודה יעיל המאפשר לסמנכ"ל הכספים ולמחלקת הנסיעות לקבל מידע מפולח וממוקד על הוצאות העובדים, ובאמצעות ניתוחים פשוטים לזהות את הפוטנציאל הלא ממומש לתביעות, לעקוב אחריו לאורך זמן – ולמצות אותו.
6. ליווי והסקת מסקנות – אנו מלווים את החברות המשתמשות במערכת ליווי צמוד עד להטמעה מלאה תהליכים נכונים ונהלי עבודה תקינים בתחום הוצאות נסיעות של עובדי החברה.