item-image-png

שאלות ותשובות

ש - האם השימוש בטכנולוגיות המתקדמות של יורו ואט ידרוש ממני השקעת זמן רב יותר?
ת - לא. המערכות המתקדמות שלנו מתממשקות באופן מלא עם מרבית המערכות הנפוצות להחזרי הוצאות נסיעה, וכן למערכות ניהול חשבונות ומערכות ניהול משאבים ארגוניים (ERP).

ש – האם מדובר בהליך ממוחשב לחלוטין?
ת – לצערנו לא. החקיקה באיחוד האירופי ובראשה הדירקטיבה ה-13, קובעת בברור כי חברות ישראליות הרוצות לתבוע מע"מ עבור עסקאות שנעשו באחת מהמדינות עימן מתקיימים יחסי הדדיות,  חייבות להגיש את חשבוניות המקור שברשותן לרשות המע"מ במדינה אליה מיועדת התביעה.  ולכן, אין מנוס מאיסוף קפדני ומקצועי של החשבוניות, שירות אותו מעניקה יורו ואט באופן בלעדי ללקוחותיה.

יחד עם זאת, העבודה בתהליך הממוחשב והמקוון (בשילוב הידע המקצועי של אנשי יורו ואט) מעניקה מספר יתרונות, הבולטים שבהם:
שקיפות מלאה מול כל המעורבים בתהליך.
שיפור תהליכים ומקסום פוטנציאל ההחזר.
העלאת המוטיבציה בארגון לשינוי בנוהלי נסיעות עובדים (המערכת משקפת באופן חד את היקף ה'הפסדים' כתוצאה מאי-הגשת תביעות מסיבות שונות.
המערכת הממוחשבת והבלעדית של יורו ואט מאפשרת לחברות לעקוב באופן רציף אחר שלמות התהליך, וכן לנתח באופן מדויק את מצב החיסכון אל מול פוטנציאל התביעות. הכלים הללו אינם חלופיים לאיסוף החשבוניות הידני, אלא משלימים אותו ומסייעים לנו, למקסם עבורכם, את הליך הגשת התביעות ומיצויו.

ש- האם גם חברות אירופאיות מחויבות בהליך זהה?

ת- לא- החקיקה באיחוד האירופאי נשענת על הדירקטיבה ה-8, הקובעת כי חברות בתוך האיחוד רשאיות להגיש דיווחים אלקטרונים. לכן, אם יש לחברתכם סניפים אירופאים ייתכן ותוכלו להיעזר במערכות הטכנולוגיות שלנו באופן מוחלט עבור אותם סניפים, לשם כך, נציגי יורו ואט עומדים לשירותכם בכל עת.

ש - מי יהיה חשוף למידע?
ת - מי שתחליטו. המערכת תוכננה באופן פונקציונלי המאפשר ניהול הרשאות באופן מדויק, על פי החלטה וחשיפה למידע המוקצה לכל בעל תפקיד.

ש- יש לי כמה חברות, האם אוכל לראות דוחות מאוחדים?

ת- בהחלט! המערכת הייחודית של יורו ואט מאפשרת לבעלי תפקידים מורשים לראות דוחות מאוחדים עבור כלל החברות בניהולכם, ועד דוחות ספציפיים עבור כל חברה נפרדת.


ש - האם השימוש במערכות המידע של יורו ואט בטוח? האם אני יכול להיות בטוח שהמידע שלי לא יזלוג?
ת - בהחלט. יורו ואט היא חלק מקבוצה עולמית, ורמות אבטחת המידע שלנו עומדות בדרישות ובתקנים של החברות הגדולות בעולם, הנמנות על לקוחותינו.
ש - האם אוכל לראות חשבוניות שסרקתי למערכת שלי, במערכת של יורו ואט?
ת - כן. ההתממשקות שלנו עם מערכות שונות כוללת העלאת החשבוניות הסרוקות , כך שניתן יהיה לצפות בהן במערכת VAT Cloud.
ש - מה הייחוד של VAT Cloud
ת - ייחודן של המערכות הטכנולוגיות מבית יורו ואט הוא בשילוב בין מערכת VAT Cloud ומערכת VAT Client המשלימות זו את זו ומשקפות באופן מלא את מצב התביעות מרגע האיסוף ועד קבלת החזר, ואף לאחר מכן. בנוסף, המערכות מאפשרות ניתוח המידע באופן תמציתי או מפורט, תיעוד רב שנתי וכן עדכון והטמעה של עדכוני החקיקה והתקנות של רשויות המע"מ במדינות העולם השונות.