item-image-png

פתרונות מע"מ ייבוא

חברות תקשורת המשלחות שרתים לחוות שרתים בחו"ל, חברות בתחום הביוטכנולוגיה המעבירות ציוד מחקרי למעבדות, ציוד להדגמות ולניסויים קליניים וכן חברות המשלחות חלקי חילוף נדרשים, משלחות ציוד המגיע אל היעד שלא למטרת מכירה אלא למטרת שימוש עצמי מקצועי.
החברות, נדרשות להוצאות רבות הכרוכות בלוגיסטיקה שבשילוח, ביטוח הציוד ושאר עלויות הנלוות לפעילות עסקית מעבר לים. לצד הוצאות אלו, על החברה המשלחת, לשלם גם מס ערך מוסף, מע"מ, המוטל בכניסה למדינת היעד, כיוון שהציוד שנשלח מוגדר כיבוא לכל דבר.

אולם, להבדיל משאר ההוצאות, את העלות הזו הנקראת מע"מ יבוא, ניתן לתבוע במסגרת הגשת תביעות להחזרי מע"מ ממדינות אירופה.

בנוסף, יורו ואט, פועלת אל מול החברות המובילות בתחום התקשורת ומספקת ללקוחותיה שירותי IOR (Importer of Records). שירות זה מאפשר למשלחי ציוד תקשורת, כניסה חלקה ושחרור מהיר וודאי של ציוד התקשורת, כאשר במדינת הייבוא, אין מקבל מקומי.
יורו ואט באמצעות חברת האחות TEC EX, מסייעת לחברות תקשורת ופועלת כיבואן מקומי רשום בלמעלה מ-130 מדינות, כך שניתן להכניס את הציוד המדובר למדינת היעד, בצורה מהירה, יעילה ובטוחה וללא הסכנות והעלויות הגבוהות, הנובעות מיבוא ציוד טכנולוגי למדינות בעולם.

במאמרים הבאים תוכלו ללמוד על שירותים ייחודיים אלו של יורו ואט

פתרונות מע"מ ייבוא

שירותי IOR