item-image-png

החזרי ניכוי מס במקור

משקיעים המחזיקים בתיקי בהשקעות המכילים ני"ע זרים, חשופים לתשלומי מס בשיעור של עד 35% בגין תקבולים הנובעים מהשקעות אלו.

סכום המס מנוכה במקור וניתן להשבה, בחלקו או במלואו, בהתבסס, בין היתר על אמנות מורכבות בין ישראל ובין המדינות השונות, שנועדו למנוע כפל מס.

שירות ניכוי מס במקור הוא שירות ייחודי המיועד לחברות ולארגונים המנהלים תיקי ניירות ערך זרים ומעוניינים לקבל החזר על ניכוי המס ששילמו בעת קבלת דיבידנד.

המורכבות שבתחום החזרי ניכוי מס במקור נובעת מ:

 • מעורבותם של גורמים רבים בהליך התביעה להשבת המס. הכוללים בין היתר, בנקים, קאסטודיאנים, סוכנים שונים בחו"ל, , ברוקרים ומנהלי השקעות
 • דרישות מגוונות למסמכים רבים מטעם רשויות המס השונות.
 • שינויים תכופים בחוקי המס ובדרישות הציות לחקיקה.
 • מגוון עצום של הסכמים ואמנות הנוגעות לכפל מס.
 • מחסום שפה בטיפול מול רשויות מס זרות.

הפתרון הייחודי של VAT IT:

החזר ניכוי מס במקור עבור לקוחות מתבסס על גישה רב- ערוצית:

 1. ניתוח מפורט על החשיפה למס המנוכה במקור, הערכת אחוז המס המנוכה במקור וניתן להשבה, והסכומים הנותרים שאינם ניתנים להשבה.
 2. הערכה ובדיקה של המנגנון המתאים ביותר למקסום ההחזר הפוטנציאלי בכל מדינה ובהתבסס על הגדרת הישות המשפטית הספציפית של הלקוח. יורו ואט פועלת להחזרי מס במקור באמצעות המנגנונים הבאים: אמנות למניעת כפל מס, תביעות בבית המשפט האירופי, תביעות מקומיות.
 3. מינוף יחסי החברה עם רשויות המס הזרות על מנת להבטיח תביעות איכותיות וטיפול אפקטיבי ויעיל בכל שאלה.
 4. הבטחה שההליך יעשה באופן הפשוט והמהיר ביותר ונטול טרחה ללקוח, באמצעות צוות שרות הלקוחות המיומן והמסור של החברה.

המומחיות של VAT IT:

מחקר ופיתוח

 • מחלקת המחקר ופיתוח של החברה מרחיבה באופן קבוע את אזורי הפעילות ומזהה הזדמנויות חדשות לתביעות.
 • אנו עובדים באופן שוטף עם רשויות המס הזרות על מנת לפתור בעיות ולנטרל חסמים בתהליך התביעה

ניהול התביעות

 • הפשטת תהליך ההחזר המורכב
 • השגת המסמכים הנדרשים בשם הלקוח
 • קישור בין הלקוח למשרדי המס

ניתוח מצב

 • ניתוח מצב איכותני וכמותי של החשיפה לניכוי מס במקור בכל אזורי השיפוט הרלוונטיים.
 • דוח דיבידנד ואיתור כל התרחישים הפוטנציאליים לתביעה

דוחות אונליין

 • פורטל עדכני וחדשני ללקוחות בלבד
 • שקיפות מחלטת
 • דוח תשלומים המציג פירוט מלא של החזרי התביעות ברמת הדיבידנד הספציפי

יורו ואט חברה בקבוצת IT VAT שהינה מובילה בתחום החזרי ניכוי מס במקור.

צוות המומחים של VAT IT מתמחה בכל ההיבטים של הליך התביעה ועובד אל מול הרשויות הרלוונטיות בכל מדינה, לרבות בנקים, אפוטרופוסים, וכן רשויות המס המקומיות והזרות, על מנת להבטיח שכל ההחזרים הפוטנציאליים ימומשו.