2.1

החזרי ניכוי מס במקור

הידע הנרחב והניסיון הרב של יורו ואט בתחום המיסוי העקיף בעולם מהווה כלי עסקי רב משמעות בליווי תהליכים מורכבים, כגון עסקאות רכש, עסקאות ייצוא, פעילות שיווקית בחו"ל (כנסים, תערוכות וירידים) וליווי השקעות בניירות ערך בחו"ל. בכל אחד מתחומים אלה, ישנה משמעות רבה לתכנון מראש ולהיכרות מעמיקה עם התקנות, על מנת לצמצם את חבות המס ואת העלויות הנלוות לעסקאות אלה. 

החזרי ניכוי מס במקור

משקיעים המחזיקים בתיקי בהשקעות המכילים ני"ע זרים, חשופים לתשלומי מס בשיעור של עד 35% בגין תקבולים הנובעים מהשקעות אלו.